Quyên

0914.164.733


Khánh Vi

091.415.7325

Nguyễn Hưng

090.370.3374

Bộ Jasmine

Tô cao 23cm

Tô cao 23cm

143.000 đ
Tô cao 20cm

Tô cao 20cm

96.000 đ
Tô cao 18cm

Tô cao 18cm

77.000 đ
Tô cao 15cm

Tô cao 15cm

55.000 đ
Tô vành 22cm

Tô vành 22cm

121.000 đ
Dĩa oval 42cm

Dĩa oval 42cm

385.000 đ
Dĩa oval 37cm

Dĩa oval 37cm

215.000 đ
Dĩa oval 32cm

Dĩa oval 32cm

127.000 đ
Dĩa oval 28cm

Dĩa oval 28cm

105.000 đ
Muỗng canh

Muỗng canh

154.000 đ
Muỗng

Muỗng

19.000 đ
Gác đũa

Gác đũa

11.000 đ
Gát muỗng

Gát muỗng

18.000 đ
Hũ tăm 5cm

Hũ tăm 5cm

20.000 đ
Hủ tiêu

Hủ tiêu

37.000 đ