Đỗ Quyên

091.416.4733

Nguyễn Thị Oanh

091.415.7325

Nguyễn Hưng

090.370.3374

Bộ Camelia

Tô 14cm

Tô 14cm

55.000 đ
Tô 16cm

Tô 16cm

61.000 đ
Tô 18cm

Tô 18cm

85.000 đ
Tô 20cm

Tô 20cm

105.000 đ
Tô 23cm

Tô 23cm

160.000 đ
Tô 26cm

Tô 26cm

242.000 đ
Dĩa tròn 27cm

Dĩa tròn 27cm

103.000 đ
Ca trà

Ca trà

55.000 đ
Ca sọc

Ca sọc

61.000 đ
Hủ tiêu

Hủ tiêu

40.000 đ