Trần Thị Kim Phượng

0121.822.8307

Nguyễn Thị Oanh

091.415.7325

Nguyễn Hưng

090.370.3374
Phóng lớn

Rice box 03

Giá thị trường 68,000 đ

Giá: 39,000 đ

Màu sắc:

Mã sản phẩm:

Số lượng: